Trong tháng 10-2012, du khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 139,3 nghìn lượt người, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số lượt khách quốc tế ước đạt 32,2 nghìn lượt; doanh thu du lịch ước đạt 41,2 tỷ đồng, tăng 10,7%.

Tổng số khách đến các điểm du lịch trong 10 tháng ước đạt 3.475
nghìn lượt khách, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu du lịch ước đạt gần 692,5 tỷ đồng,
tăng 18,2%.

Hồng Giang