Đường vào Khu du lịch sinh thái Vân Long.

Số lượt khách du lịch 6 tháng năm 2010 đến tỉnh Ninh Bình ước đạt 2.659 nghìn lượt người, tăng 61,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 88,6% kế hoạch năm, trong đó có 458 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 18% so với năm trước.

Đường vào Khu du lịch sinh thái Vân Long.

Đường vào Khu du lịch sinh thái Vân Long.

Số ngày khách ước đạt 183,3 nghìn ngày lượt khách, tăng 36,2% so
với cùng kỳ năm trước. 

Doanh thu du lịch 6 tháng ước đạt 371,6 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

P.V