Du khách thăm Tràng An. Ảnh: Đức Lam

Thực hiện Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy Ninh Bình về phát triển du lịch, huyện Gia Viễn, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Trường Đại học khoa học XH&NV vừa phối hợp  tổ chức lớp bồi dưỡng thuyết minh viên tại điểm du lịch, Khu tâm linh chùa Bái Đính cho 57 thuyết minh viên tự do đang làm việc tại Khu tâm linh chùa Bái Đính và người dân xã Gia Sinh.

Du khách thăm Tràng An. Ảnh: Đức Lam

Du khách thăm Tràng An. Ảnh: Đức Lam

Trong thời gian 8 ngày, các học viên cùng nhau trao đổi về cách
thức xử lý tình huống, kỹ năng truyền đạt thông tin trên các phương tiện, văn hóa ứng xử vùng miền,
hiểu biết về lịch sử địa danh… đặc biệt là những kiến thức thực tế về du lịch tâm linh chùa Bái
Đính và tiềm năng, thế mạnh của du lịch Ninh Bình.

 

Đây là hoạt động chuẩn bị lực lượng thuyết minh viên đủ tiêu
chuẩn, để tuyên truyền về Quần thể danh thắng Tràng An đến du khách trong và ngoài nước, góp phần
vào việc vận động ủng hộ Tràng An trở thành di sản thế giới.

 

Kết thúc khóa học, các học viên được cấp chứng chỉ hành nghề
thuyết minh viên. Chứng chỉ này là một trong những điều kiện quan trọng để các thuyết minh
viên du lịch hoàn thiện thủ tục cấp thẻ nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch theo quy định của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch
.

 

Nguyễn Thơm