Trung tâm Xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với xã Gia Vân (Gia Viễn) vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch và lớp đào tạo tiếng Pháp du lịch cho trên 60 học viên là cán bộ quản lý du lịch, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, lao động tham gia làm du lịch tại xã Gia Vân, khu du lịch Kênh Gà (Gia Thịnh), khu du lịch rừng nguyên sinh Quốc gia Cúc Phương.

Các lớp học này diễn ra trong thời gian 3 tháng, với chương trình bồi dưỡng thiết thực về những
nội dung cơ bản liên quan đến vấn đề du lịch như: vị trí của hoạt động hướng dẫn du lịch; những
phẩm chất, năng lực cần có ở người hướng dẫn viên du lịch; đặc điểm lao động nghề nghiệp, kiến thức
chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, phong cách giao tiếp của hướng dẫn viên du lịch.

Các học viên cũng sẽ được nghiên cứu, học tập và thực hành một số
thao tác như tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch; việc chuẩn bị và phương pháp hướng dẫn tham
quan; giải quyết các yêu cầu của khách du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch,
tìm hiểu về các yếu tố khách quan, các mối quan hệ tác động trực tiếp đến hoạt động hướng dẫn du
lịch.

ThanhThủy