Cố đô Hoa Lư đón chào du khách thập phương về dự Lễ hội truyền thống.

Ban tổ chức Lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư cho biết: Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 7-9/4 (tức là từ 8-10/3 âm lịch). Công tác chuẩn bị được thực hiện từ khá sớm và đã cơ bản hoàn tất. Cố đô Hoa Lư đã sẵn sàng cho ngày khai hội.

Cố đô Hoa Lư đón chào du khách thập phương về dự Lễ hội truyền thống.

Cố đô Hoa Lư đón chào du khách thập phương về dự Lễ hội truyền thống.

Chuẩn bị cho Lễ hội truyền thống, huyện Hoa Lư đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền trực quan. Trên tuyến đường chính vào Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư-nơi tổ chức lễ hội được chăng treo nhiều loại cờ, băng zôn... làm cho không khí trước ngày khai hội khá sôi động.

Chuẩn bị cho Lễ hội truyền thống, huyện Hoa Lư đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền trực quan. Trên tuyến đường chính vào Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư-nơi tổ chức lễ hội- được chăng treo nhiều cờ, băng zôn… Không khí trước ngày khai hội khá sôi động.

Các công trình phục vụ việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đã cơ bản hoàn tất.

Tại sân lễ hội, các công trình phục vụ việc tổ chức hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đã cơ bản hoàn tất.

Trên sông Sào Khê, BTC lễ hội bố trí riêng một khu vực để tổ chức thi chèo thuyền. Những phần việc cuối cùng chuẩn bị cho nội dung này cũng đã được hoàn tất.

Trên sông Sào Khê, BTC lễ hội bố trí riêng một khu vực để tổ chức thi chèo thuyền. Những phần việc cuối cùng chuẩn bị cho nội dung này cũng đã được hoàn tất.

Dịp này, các em học sinh THCS xã Trường Yen cũng được huy động và tích cực làm vệ sinh môi trường khu di tích.

Dịp này, các em học sinh THCS xã Trường Yên cũng được huy động và tích cực làm vệ sinh môi trường khu di tích. Có thể nói, chính quyền và nhân dân huyện Hoa Lư nói chung, xã Trường Yên nói riêng đã nỗ lực để tổ chức thành công Lễ hội truyền thống Cố dô Hoa Lư năm 2014.
Xuân Trường