Đưa kinh tế du lịch vào thời kỳ tăng tốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Một góc Tam Cốc. Ảnh: Nguyễn Minh

Ninh Bình là tỉnh có nhiều di tích lịch sử, nhiều cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa hấp dẫn để phát triển mạnh ngành du lịch.

Một góc Tam Cốc. Ảnh: Nguyễn Minh

Một góc Tam Cốc. Ảnh: Nguyễn Minh

 

Phát huy lợi thế đó, trong những năm qua, tỉnh ta đã tập trung đầu tư phát triển du lịch một cách
đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực: Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch và xây dựng đội ngũ
nhân viên ngành du lịch. Ngày 13-7-2009, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã ban hành Nghị quyết
số 15-NQ/TU về phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Với sự quan tâm
chỉ đạo sát sao và đầu tư thích đáng, các hoạt động dịch vụ, du lịch của tỉnh liên tục phát triển,
doanh thu du lịch năm 2010 ước đạt 559 tỷ đồng, tăng 8,8 lần so với năm 2005.

Tuy nhiên, kết quả hoạt động du lịch đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh,
chất lượng dịch vụ chưa cao. Khách lưu trú, đặc biệt là khách quốc tế ở lại Ninh Bình ít. Ninh Bình
thiếu các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, các khu vui chơi giải trí cao cấp mang tầm cỡ quốc tế. Bên
cạnh đó, tỉnh ta cũng chưa tạo được sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng, thu hút nhiều khách đến
với Ninh Bình; công tác xúc tiến quảng bá du lịch còn yếu, chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm
vụ.

Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định rõ: “Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp,
phát triển du lịch là trách nhiệm của các cấp, các ngành và của mỗi người dân. Phát triển du lịch
bền vững, từng bước đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, góp phần chuyển dịch
cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhiều ngành, nhiều lĩnh vực cùng phát triển…”. Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XX cũng đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ
2010-2015, trong đó có các mục tiêu, giải pháp về phát triển du lịch: Đưa kinh tế du lịch vào thời
kỳ tăng tốc, để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Mục tiêu đặt ra là phấn
đấu khách du lịch đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 6.000.000 lượt khách, khách lưu trú đến năm cuối nhiệm
kỳ đạt 1.000.000 lượt khách. 

Các giải pháp chủ yếu để đạt được mục tiêu trên là: Phải chú trọng công tác quy hoạch, công tác
quản lý Nhà nước về du lịch, đảm bảo hài hòa giữa phát triển du lịch với văn hóa, bảo vệ tài nguyên
và môi trường; đặc biệt chú ý công tác đào tạo đội ngũ những người làm công tác du lịch theo hướng
chuyên nghiệp; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tại các khu, điểm du lịch tạo ấn tượng tốt đối
với du khách; nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ du
lịch.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp,
các ngành và của mỗi người dân, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, kinh tế du lịch của tỉnh sẽ
ngày càng phát triển, đưa Ninh Bình trở trành một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của cả
nước.

Minh Châu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT