Quang cảnh thành phố Ninh Bình.

Quang cảnh thành phố Ninh Bình.

Quang cảnh thành phố Ninh Bình.

a

Thiết kế: Đinh Duy, ảnh (st)