Chiều 25/3, tại 28 phố Hàng Buồm (Hà Nội) diễn ra lễ khai trương Trung tâm thông tin phố cổ Hà Nội. Trung tâm được thành lập với mục đích tăng cường giá trị văn hóa kiến trúc và phi vật thể của phố cổ Hà Nội.

Đây s là nơi thường xuyên
din ra các
ho
t động trin lãm, hi tho, trình
di
n
k
thut làng ngh
truyn thng, phc v nhu cu tìm
hi
u
v
văn hóa Thăng Long – Hà
N
i đối vi khách du lch trong
n
ước
và qu
c tế.

                                                                                                                       
Theo HNM