Lễ hội Hoa đã rực rỡ sắc màu.

Buổi tổng duyệt Lễ hội Hoa diễn ra vào tối 29-12, thu hút hàng nghìn người dân sôi động như náo nức đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm khiến không khí nơi đây thời khắc của đêm giao thừa. So với lần đầu tiên, Lễ hội Hoa năm nay có quy mô lớn hơn.

Lễ hội Hoa đã rực rỡ sắc màu.

Lễ hội Hoa đã rực rỡ sắc màu.

Vn t ý tưởng biến toàn
b
khu
v
c
xung quanh h
Hoàn Kiếm tr thành
m
t
l
ng
hoa
ln, L hi Hoa được tri dài trên các
tuy
ến
ph
Đinh Tiên Hoàng, Lê Thch, khu
vc
t
ượng đài Lý Thái T, đền Ngc Sơn, mt h Hoàn
Ki
ếm... Khong 60
lo
i
hoa
ct cành, 80 loi hoa
ch
u,
30 lo
i cây to nn, hàng nghìn mét
vuông c
nhung… được tp trung
l
i để trưng bày ti l hi. 

Ngoài các loài hoa thường thy ca Hà Ni như đào, qut, cúc, hng, lay
ơn… các
lo
i
hoa quý khác nh
ư phong lan, địa lan, ly ly, loa
kèn, cúc m
âm xôi, hoa tuy líp Hà Lan… cũng đã được chuyn ti l hi. Ging như mt tác phm ngh thut khng l, L hi Hoa được xen
k
vi nhng biu tượng đặc trưng ca Hà Ni như Rng Thiêng, Khuê Văn Các,
c
u Long Biên, tàu đin Hà Ni… to nên
s
sng động gia mt rng hoa khoe sc.

Đim nhn quan trng không
th
thiếu ti L hi Hoa chính là đêm khai
m
c
t
i
nay
30-12. Và ngay ti bui tng duyt, hàng trăm ngh sĩ và các em
thi
ếu
nhi
đã biu din rt thành công, h đã thi hn làm
b
ng
sáng ch
đề ca đêm khai mc “Lung
linh sc hoa
Hà N
i” vi hai phn (gm: phn l và phn hi). 

M màn phn l là tiết mc trng hi Thăng Long do các ngh sĩ Nhà hát
Tu
ng
Vi
t
Nam bi
u din, tiếp đến là nghi l
dâng hoa ti tượng đài Lý Thái
T
.
Còn ph
n hi vi nhng màn trình din áo dài, ca múa
nh
c:
“Hát v
i mùa xuân”; “Hà Ni 36
ph
phường”; “Mùa xuân
làng lúa làng hoa”; “Mú
a hoa”… 

Nhiu ca
s
ĩ ni tiếng, nhóm C
L,
di
n
viên Tr
ường Múa Vit Nam và các em
thi
ếu
nhi c
a Trung tâm Văn hóa –
Ngh thut Ba Đình mang đến cho
l
hi mt mùa xuân tươi mi và gi li nhng ký c đẹp ca mt Thăng Long – Hà
N
i
x
ưa.
 
Đặc
bi
t,
trong
đêm khai mc, Trung
tâm
Sách k lc Vit Nam s
xác lp và trao
t
ng 
k lc Vit Nam cho ba tác phm là
chi
ếc
áo dài b
ng hoa dài nht; tác
phm
Thiên
đô chiếu – Chiếu di đô và bình hoa
sen
được làm bng mây
tre.

 

 

L hi Hoa Hà Ni 2010
(di
n
ra t
ngày 30-12-2009 đến ngày 3-1-2010)
là s
kin đầu tiên m
màn cho chui hơn 80
ho
t động ln ca Hà Ni nhân dp k nim 1000
năm
Th
ăng
Long – Hà N
i. Để bo đảm an ninh trước và trong
nh
ng
ngày di
n ra l
hi, CA thành
ph
,
l
c
l
ượng
t
qun đô th, thanh niên tình nguyn đã được tăng cường. Bên
c
nh đó, qun Hoàn Kiếm đã b trí 5
đim trông xe đạp, xe máy;
3
đim trông ô tô phc v khách tham
quan.

 

Ti 30-12
di
n
ra l
khai mc L hi Hoa mang ch đề “Lung
linh
sc hoa Hà Ni” và
ch
ương
trình ngh
thut truyn thng. Đêm m màn s kin này s
có bn pháo hoa
ngh
thut ti khu vc tượng đài Lý Thái
T

c
u
Thê Húc.
Sáng ngày 31-12 là cuc thi cm hoa
ngh
thut ca 29 qun, huyn, th xã ca Th đô Hà Ni vi ch đề “Nghìn
n
ăm
Th
ăng
Long – Ngàn hoa khoe
sc”. Sáng ngày 1-1-2010 là chương trình
ngh
thut ti sân khu hoa –
đường
Đinh Tiên
Hoàng.
Ngày 3-1-2010 l bế mc và Đêm hi trà hoa.

 

Theo
HNM-VNExpress