Biểu diễn âm nhạc truyền thống trong Liên hoan ẩm thực.

Hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Sở Văn hóa Du lịch Thể thao TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Làng du lịch Bình Quới, Trung tâm Văn hóa thành phố, Viện nghiên cứu Ẩm thực miền Nam tổ chức Liên hoan “Ẩm thực Thăng Long trong lòng Nam Bộ” trong các ngày 11 đến 13-12 tại Khu du lịch Văn Thánh

Biểu diễn âm nhạc truyền thống trong Liên hoan ẩm thực.

Biểu diễn âm nhạc truyền thống trong Liên hoan ẩm thực.

Liên hoan gii thiu nhng nét
v
ăn
hóa
đặc sc trong sinh hot hi hè và
m
thc dân gian
B
c
B


Đặ
c bit, du khách
được
s
ng
trong m
t không gian Hà Ni xưa thu
nh
cùng các món ăn tiêu
bi
u
Th
ăng Long – Hà Ni; tham gia
phiên ch quê đặc trưng Bc B; xem
bi
u
di
n
ngh
thut dân gian, trin lãm nh Hà
N
i xưa và nay; trò chuyn m thc Hà Ni.

Tái hin hình nh ch Bc B.

Theo NDĐT