Khai hội chùa Bái Đính 2014. Ảnh: Minh Đường

Trong 6 tháng qua, bên cạnh một số điều kiện thuận lợi để kích cầu phát triển, ngành Du lịch Ninh Bình đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh mới. Tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn ngành, du lịch Ninh Bình đã đạt được những kết quả tích cực.

Khai hội chùa Bái Đính 2014. Ảnh: Minh Đường

Khai hội chùa Bái Đính 2014. Ảnh: Minh Đường

Các chỉ tiêu về lượng khách
và tổng thu từ khách du lịch được duy trì, góp phần không nhỏ vào sự ổn định và
phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đặc biệt, Quần thể danh thắng Tràng An được
công nhận Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đã góp phần đưa du lịch Ninh Bình
lên một tầm cao mới.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong
bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, thời tiết không
thuận lợi tác động không nhỏ đến hoạt động du lịch, thêm vào đó, sự kiện Trung
Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam cũng ảnh
hưởng không nhỏ đến tâm lý khách du lịch, do đó lượng khách du lịch quốc tế đến
Ninh Bình có sự giảm sút so với cùng kỳ năm 2013.

Tuy nhiên, nếu xét theo từng giai đoạn, trong 3 tháng đầu
năm 2014, khách quốc tế đến Ninh Bình liên tục tăng do hiệu quả của công tác xúc
tiến, quảng bá du lịch, sức hấp dẫn của điểm đến “an toàn, thân thiện”. Kết quả
trong quý I, toàn ngành đón 2.281.071 lượt khách. Trong đó khách quốc tế
161.578 lượt, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2013; khách nội địa 2.119.493 lượt,
giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2013. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 436 tỷ
đồng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan
trong vùng biển Việt Nam đã gây ra những diễn biến phức tạp, tác động đến nhiều
mặt hoạt động của du lịch Việt Nam, gây giảm sút lượng khách quốc tế, trong đó
tập trung chủ yếu ở các thị trường nói tiếng Trung và nhiều tác động hệ lụy kèm
theo. Cùng với đó là mùa thấp điểm cũng kéo lượng khách quốc tế đến Việt Nam nói
chung và đến Ninh Bình nói riêng giảm sút so với các tháng trước. Tính chung
trong 6 tháng đầu năm, ngành du lịch tỉnh ước đón trên 3,3 triệu lượt khách, đạt
69% so với kế hoạch năm, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khách quốc tế
ước đạt gần 268 nghìn lượt, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2013. Doanh thu ước đạt
660 tỷ đồng, đạt 55% so với kế hoạch năm.

Để ứng phó với tình hình mới, ngành Du lịch tiếp tục triển
khai nhiều giải pháp để tăng lượng khách du lịch đến Ninh Bình. Thông qua việc
hỗ trợ, phối hợp với các địa phương và các ngành có liên quan tổ chức các lớp tập
huấn bồi dưỡng kiến thức về du lịch cho thuyết minh viên và cộng động người dân
làm du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, ngành
đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hoa Lư, huyện Gia Viễn, Hội Phật giáo tỉnh
và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức du lịch
cho các thuyết minh viên tại Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính và lớp bồi
dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng cho người dân làm du lịch tại Khu du lịch
sinh thái Tràng An. Tổ chức hội nghị “Tập huấn và hướng dẫn một số quy định của
Nhà nước về công tác quản lý cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh” cho các cơ
sở kinh doanh lưu trú du lịch tại Ninh Bình.

Trong 6 tháng qua, ngành Du lịch tiếp tục thực hiện có trọng
tâm, trọng điểm các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch như quảng bá trên các
phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản phát hành các ấn phẩm và thông qua các
hội chợ thương mại du lịch trong và ngoài nước, thực hiện các chương trình hợp
tác phát triển du lịch. Xuất bản 1.500 sách ảnh “ấn tượng Ninh Bình”; 1.500 đĩa
DVD; cung cấp 6.300 tài liệu ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch Ninh Bình.
Triển khai kế hoạch tái bản Bản đồ du lịch Ninh Bình; hoàn thành xây dựng Slide
Show ảnh đẹp về Du lịch Ninh Bình; biên tập và xuất bản 600 cuốn Bản tin văn hóa,
thể thao và du lịch số 01, số 02 năm 2014 và 10.000 tập gấp thông tin, quảng bá
du lịch Ninh Bình. Triển khai kế hoạch quảng cáo Trang thông tin điện tử
(Website) du lịch Ninh Bình trên các Website lớn của Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, ngành chủ động phối hợp với các địa phương và
các công ty lữ hành trong nước tổ chức cáchội nghị về liên kết phát triển
du lịch, xúc tiến đầu tư, xây dựng sản phẩm, triển khai quy hoạch phát triển du
lịch… Phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tổ
chức Hội thảo Xúc tiến điểm đến du lịch Ninh Bình tại Hà Nội

Từ nay đến cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp
tục đôn đốc các đơn vị có liên quan trong tỉnh triển khai kế hoạch của năm 2014
về thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch 07/KH-UBND tỉnh về phát
triển du lịch Ninh Bình. Phối hợp với các công ty lữ hành nghiên cứu, xây dựng
mô hình điểm du lịch cộng đồng tại xã Khánh Tiên (huyện Yên Khánh). Tổ chức lớp
bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về du lịch

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá giá trị và
tầm quan trọng của Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên
thế giới đã được UNESCO công nhận tới các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh,
xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về bảo vệ Di sản
cho người dân địa phương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch,
tập trung các nhóm công việc chính như: Tuyên truyền, quảng bá trên các phương
tiện thông tin đại chúng và các trang thông tin điện tử của địa phương và Trung
ương; Xuất bản Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ấn phẩm quảng bá du
lịch giới thiệu về du lịch Ninh Bình; Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình tại
thị trường du lịch Châu á và tại Hội chợ du lịch quốc tế ITE thành phố Hồ Chí
Minh 2014. Tiếp tục triển khai và hoàn thành kế hoạch quảng cáo trang thông tin
điện tử Du lịch Ninh Bình trên các Website lớn của Tổng cục Du lịch và kế hoạch
tái bản Bản đồ du lịch Ninh Bình song ngữ Việt – Anh.

Bảo Yến