Du lịch Tam Cốc-Bích Động

Trong tháng 4, lượng khách du lịch đến với Ninh Bình tiếp tục tăng, ước đạt gần 686 nghìn lượt, trong đó khách Quốc tế trên 126 nghìn lượt.

Du lịch Tam Cốc-Bích Động

Du lịch Tam Cốc-Bích Động

Một số khu, điểm du lịch thu hút đông du khách như Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, khu du lịch tâm
linh núi chùa Bái Đính, khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch sinh thái đất ngập nước Vân
Long, …Nhờ đó, nâng lượng khách trong 4 tháng đầu năm 2011 của toàn ngành du lịch lên trên 2.253
nghìn lượt, trong đó khách Quốc tế gần 385 nghìn lượt, doanh thu đạt trên 361 tỷ đồng. 

Tiếp tục thu hút du khách trong và ngoài nước đến Ninh Bình, ngành du lịch đang tích cực đầu tư cơ
sở hạ tầng, nâng cao tính chuyên nghiệp,  xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh du lịch, tuyên
truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch…

Thanh Thuỷ