• Xây dựng Ninh Bình thành vùng du lịch trọng điểm quốc gia

    Xây dựng Ninh Bình thành vùng du lịch trọng điểm quốc gia

    Ninh Bình đã và đang đẩy mạnh thực hiện quy hoạch tổng thể du lịch, hình thành các khu du lịch quốc gia, nhằm khai thác tiềm năng tạo ra những sản phẩm du lịch đặc thù gắn với thương hiệu Ninh Bình - Tràng An có tính cạnh tranh cao.