Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013, Đảng bộ thành phố Ninh Bình có nhiều đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, hệ thống chính trị của Thành phố tiếp tục được củng cố vững chắc, hoạt động có hiệu quả. Thông qua các hoạt động phong trào, các việc làm cụ thể đã ngày càng tạo thêm niềm tự hào, lòng tin và phấn khởi trong cán bộ và nhân dân thành phố. Bức tranh toàn cảnh kinh tế – xã hội và bộ mặt cảnh quan đô thị của Thành phố ngày càng phát triển, sáng hơn, xanh hơn và đẹp thêm với vóc dáng một trung tâm du lịch, dịch vụ của tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh,

Uỷ viên ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Ninh Bình

Kinh tế tăng trưỏng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng

Năm 2013, điều kiện kinh tế chung của cả nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đến sản xuất – kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, với tinh thần đoàn kết thống nhất, các cấp, các ngành của Thành phố Ninh Bình đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Trong điều kiện kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, song tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,37% (kế hoạch 15,5%). Mặc dù chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng mức tăng trưởng vẫn cao hơn năm trước (năm 2012 đạt 14,5%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển, chiếm tỷ trọng lớn (50,5%). Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 4.228,8 tỷ đồng, tăng 14,9% so với năm trước. Hoạt động thương mại, dịch vụ, nhất là du lịch và kinh tế hộ gia đình có sự phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 5.780 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2012; một số loại hình dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, thông tin, giải trí phát triển mạnh; hàng hóa phong phú, đa dạng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Sản xuất nông nghiệp tuy chịu ảnh hưởng của thời tiết và quá trình đô thị hóa nhưng giá trị sản xuất trên 01 ha đất nông nghiệp đạt 106,6 triệu đồng; năng suất lúa bình quân đạt 58,03 tạ/ha. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và phòng chống lụt bão được chú trọng.

Công tác thu, chi ngân sách được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Tổng thu ngân sách thành phố năm 2013 đạt 687,9 tỷ đồng, bằng 146% dự toán; trong đó: thu từ thuế, phí, lệ phí đạt 234,1 tỷ đồng, bằng 132% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 453,8 tỷ đồng, bằng 155% dự toán.

Văn hóa – xã hội tiếp tục có bước chuyển biến tích cực; đặc biệt lĩnh vực an sinh xã hội được duy trì tốt

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/10/2011 của Thành uỷ về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/10/2011 của Thành uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn. Giáo dục và đào tạo đạt thành tích xuất sắc; có thêm 02 trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II (nâng tổng số 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II), 100% trường được công nhận danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thành phố đạt giải nhất toàn tỉnh trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. An sinh xã hội tiếp tục được duy trì tốt, đặc biệt công tác giảm nghèo đạt thành tích xuất sắc; toàn Thành phố hiện còn 196 hộ nghèo, bằng 0,62%, hộ cận nghèo còn 405 hộ, bằng 1,28%, hiện có 5 phường không còn hộ nghèo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, tuyên truyền đạt kết quả tốt. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, hoạt động nhân đạo có nhiều cố gắng.

Tập trung cao cho công tác xây dựng và phát triển thành phố Ninh Bình lên đô thị loại II

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, thành phố đã chủ động triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II theo quy định, để đến năm 2013 khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất chủ trương đẩy nhanh tiến độ nâng cấp thành phố Ninh Bình lên đô thị loại II sớm hơn 01 năm so với dự kiến vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thành phố.  Hiện Bộ Xây dựng đang thẩm định và Chính phủ phê duyệt trong quý I/2014. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố Ninh Bình để đạt được mục đích cuối cùng là: Thành phố phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân thành phố. Hiện thành phố tiếp tục hỗ trợ xi măng cho thôn, phố để đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, được nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Phát động đợt thi đua đặc biệt “Chung sức xây dựng và phát triển thành phố Ninh Bình lên đô thị loại II” với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Công tác quản lý quy hoạch được tăng cường và thực hiện nghiêm túc theo quy hoạch được duyệt. Chỉ đạo quy hoạch chi tiết một số khu đô thị mới và quy hoạch khép kín một số khu dân cư để tổ chức đấu giá và giao đất có thu tiền. Công tác quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường, việc thu hồi đất, giao đất được triển khai đảm bảo đúng trình tự, công khai, đúng chính sách pháp luật; đã hoàn thành xây dựng kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Công tác GPMB đã tập trung triển khai quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tạo dư luận đồng tình của nhân dân trong công tác GPMB. Thành phố đã tổ chức hơn 70 buổi đối thoại với các nhóm hộ và đối thoại cá biệt với từng hộ gia đình để giải quyết các tồn tại trong công tác GPMB. Đến nay đã cơ bản bàn giao mặt bằng đúng tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo. Đã tổ chức đợt hoạt động mạnh và làm điểm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại 2 phường Thanh Bình, Phúc Thành, đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai trong toàn thành phố. Ý thức chấp hành của nhân dân, trách nhiệm của các tổ dân phố và các đoàn thể phố đối với các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường ở các tuyến phố văn minh đô thị có chuyển biến tốt.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có sự chuyển biến tích cực với những việc làm cụ thể, thiết thực

Trong năm 2013, Đảng bộ thành phố tập trung cho công tác xây dựng Đảng, không chỉ bằng lời nói mà bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu của Đảng bộ thành phố. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có sự đổi mới, nâng cao tính thuyết phục và tính chiến đấu, tăng cường nắm bắt tình hình để định hướng dư luận xã hội. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng theo Quy định số 2463-QĐ/TU ngày 28/6/2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ; nhiều chi bộ trong toàn Đảng bộ thành phố đã duy trì thành nền nếp và đạt chất lượng tốt. Thông qua đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và các đơn vị, đồng thời góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngay sau khi thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc, tích cực triển khai các nhóm giải pháp khắc phục khuyết điểm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đồng thời triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm tạo sự chuyển biến rõ nét ngay sau kiểm điểm; do đó đã có tác động tích cực trong dư luận xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 Đảng bộ có chuyển biến mạnh về công tác chính trị tư tưởng, bản lĩnh chính trị được nâng lên, ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, một số việc chọn để làm ngay thực hiện có kết quả tốt như: chủ trương hỗ trợ xi măng từ nguồn ngân sách thành phố để làm cơ sở hạ tầng đô thị được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận. Với việc hỗ trợ gần 30 nghìn tấn xi măng, điều quan trọng có ý nghĩa hơn chính là huy động được nguồn lực trong nhân dân, đã đóng góp trên 40 tỷ đồng để làm gần 2.000 hạng mục công trình; đường ngõ ngách phố, thôn (xóm) đã được 100% kiên cố hóa. Rất cảm động khi nhiều gia đình đóng góp hàng trăm m2 đất ông cha, dỡ tường rào, công trình phụ, không đòi hỏi hỗ trợ, đền bù.

Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo; hoạt động của Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự có bước đột phá trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương đạt kết quả tốt; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành tốt kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ, huấn luyện. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tập trung cao cho việc giải quyết đơn thư liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Phương hướng năm 2014

Năm 2014 dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Đây là năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Phát huy kết quả đạt được, chủ động khắc phục khuyết điểm, tồn tại, đồng thời từ yêu cầu của sự phát triển, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Ninh Bình xác định: Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tiếp tục hướng mạnh về cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung thống nhất, sâu sát, hướng mạnh về cơ sở; triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho phường, xã và một số lĩnh vực quan trọng; nâng cao trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và theo dõi những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực; phát huy dân chủ, công khai trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. HĐND các cấp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri và chất lượng trả lời chất vấn; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp trên các lĩnh vực công tác. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Tổ chức bầu Trưởng thôn, phố, nhiệm kỳ 2014-2016 đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Tập trung cao cho phát triển kinh tế với những việc làm cụ thể, đạt hiệu quả, kết quả rõ rệt, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 15,5%. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; nâng cao tỷ trọng thương mại, dịch vụ và du lịch. Quan tâm tạo điều kiện, có giải pháp và biện pháp cụ thể để tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Phát huy lợi thế của Thành phố để phát triển kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vui chơi, giải trí và kinh tế hộ gia đình; sắp xếp lại một số tuyến phố thương mại dịch vụ gắn với xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị. Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp; khuyến khích những mô hình, điển hình, nhân tố mới trong đầu tư sản xuất – kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chú trọng công tác phòng chống lụt bão và thuỷ lợi nội đồng.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách. Làm tốt công tác tuyên tuyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý thuế, giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế; kiên quyết không để thất thu, trốn nợ thuế. Chi ngân sách đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, gắn với thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, tập trung kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo, karaoke, internet; duy trì tốt chính sách an sinh xã hội; phát triển giáo dục toàn diện. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển thành phố Ninh Bình lên đô thị loại II; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, nhất là ở các khu đô thị mới; nâng cấp chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong cách ứng xử văn hóa của người dân thành phố; nhân rộng hiệu quả các tuyến đường văn minh đô thị. Làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất trên địa bàn.

Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự. Tăng cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Hoàn thành kế hoạch huấn luyện, tuyển chọn công dân nhập ngũ. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.