Huyện Hoa Lư vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động công tác vận động quần chúng thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa du lịch tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch, thời gian qua huyện Hoa Lư đã nỗ lực đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực khai thác, phát triển du lịch, các dịch vụ kèm theo, đảm
bảo cảnh quan văn hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, quản lý tại Khu di tích Cố
đô Hoa Lư còn có những bất cập như tình trạng chèo kéo, ép khách mua hàng, chụp ảnh, xin tiền,
thiếu văn minh, lịch sự gây bức xúc cho du khách.

 

Để thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa du lịch, Huyện ủy Hoa Lư
đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, ngành liên quan đẩy mạnh công tác vận động quần chúng
thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa Khu di tích Cố đô Hoa Lư, giao cho Ban Dân vận Huyện ủy phối
hợp với Ban quản lý Khu di tích, xã Trường Yên, Công an huyện và một số ngành liên quan có trách
nhiệm xây dựng chương trình phối hợp hoạt động một cách chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả.

 

Nội dung phối hợp tập trung vào tuyên truyền đường lối, chủ
trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, huyện về phát
triển du lịch; chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động những người làm dịch vụ tại Khu di tích ký cam
kết thực hiện đúng nội quy, quy định, nếp sống văn minh, văn hóa; thường xuyên nắm tâm tư, nguyện
vọng, đề xuất chính đáng của những người trực tiếp tham gia phục vụ du lịch; tổ chức các lớp bồi
dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng.

 

Thanh Thủy