Xây dựng chính sách cho du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

  Ngành du lịch Việt Nam cần có hệ thống chính sách du lịch có trách nhiệm về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường để cân đối trong quá trình tăng trưởng nếu muốn phát triển theo chiều sâu.

Xây dựng chính sách cho du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

  Phát biểu của Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn tại hội nghị “Xây dựng chính sách hiệu quả cho du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam” tổ chức ngày 14/11 tại Đà Nẵng.

Hội nghị do Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (do Liên minh châu Âu tài trợ, gọi tắt là Dự án EU) tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch. Hội nghị thu hút 200 đại biểu đến từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức tư nhân và tổ chức phi chính phủ.

Hội nghị tập trung thảo luận về chính sách du lịch, bao gồm các công cụ và cơ chế để đảm bảo phát triển du lịch mạnh và hiệu quả;  khung chính sách đối với du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam do Dự án EU đề xuất; biện pháp và công cụ của chính sách có trách nhiệm, so sánh các thực tế được thực hiện và kinh nghiệm, các nhãn hiệu được công nhận trên thế giới dành cho các doanh nghiệp du lịch thân thiện với môi trường, bờ biển an toàn, các khách sạn tiết kiệm năng lượng…

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong suốt hai thập kỷ qua, ngành du lịch đã tăng trưởng mạnh mẽ. Căn cứ số liệu báo cáo thống kê du lịch 10 tháng đầu năm 2013, có thể dự báo ngành Du lịch có khả năng đạt mục tiêu đề ra cho năm 2015 trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ngay trong năm 2013.

Tuy nhiên, tăng trưởng du lịch cũng tạo ra những thách thức lớn đối với phát triển bền vững. Đó chính là sự phát triển nóng ở một số nơi, phát triển không đồng đều giữa các địa phương tạo ra những mất cân đối cục bộ; ô nhiễm, quá tải hoặc thiếu quản lý do khai thác quá mức, bừa bãi khiến tài nguyên du lịch đang có nguy cơ suy thoái nhanh…

 Du lịch có trách nhiệm nhận được sự quan tâm lớn và có cam kết trong nhiều lĩnh vực quan trọng…

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng du lịch có trách nhiệm là lựa chọn duy nhất đối với ngành du lịch mang tính cạnh tranh, có giá trị gia tăng cao với những sản phẩm và dịch vụ tốt bởi nó sẽ mở ra những thị trường cao cấp, gia tăng trải nghiệm của du khách và sự hài lòng của họ, đóng góp cho sự thịnh vượng của kinh tế và xã hội Việt Nam.

Ông Kai Partale, chuyên gia ngành du lịch cho biết du lịch có trách nhiệm nhận được sự quan tâm lớn và có cam kết trong một số lĩnh vực quan trọng. Điều này được chứng minh qua những thí dụ như trung tâm hỗ trợ khách du lịch; xúc tiến vai trò và trách nhiệm của các hiệp hội; nâng cao chất lượng dịch vụ, vệ sinh, an toàn và an ninh, Chương trình Bông sen xanh, Chiến lược marketing du lịch Việt Nam và xây dựng các tiêu chuẩn du lịch có trách nhiệm trong Bộ tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam.

Để du lịch có trách nhiệm tạo sự bền vững cho sự phát triển của ngành, chính sách du lịch có trách nhiệm cần phải đưa vào các chương trình, dự án và kế hoạch hành động phát triển du lịch. Theo ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Luật Du lịch triển khai được 8 năm, đến nay một số nội dung cần được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, thêm vào đó, muốn phát triển du lịch bền vững, cần xem xét lại quy hoạch du lịch, tập trung khuyến khích đầu tư du lịch, tạo thuận lợi, an toàn cho du khách, tái thành lập thanh tra chuyên ngành du lịch…

Dự án EU là chương trình hỗ trợ kỹ thuật du lịch lớn nhất tại Việt Nam do Liên minh châu Âu tài trợ, trị giá 11 triệu euro và Chính phủ Việt Nam đóng góp 1,1 triệu euro, được triển khai trong giai đoạn từ 2011-2015.